Burmese Kyat

Burmese Kyat

The kyat (, US: or ; Burmese: ကျပ် [tɕaʔ]; ISO 4217 code MMK) is the currency of Myanmar (Burma). It is often abbreviated as "K" (singular or plural) or "Ks" (plural), which is placed before or after the numerical value, depending on author preference. The term kyat derives from the ancient Burmese unit kyattha, equal to 16.3 grams of silver.

US Dollar

US Dollar

The United States dollar (sign: $; code: USD; also abbreviated US$ and referred to as the dollar, U.S. dollar, or American dollar) is the official currency of the United States and its territories per the United States Constitution since 1792. For most practical purposes, it is divided into 100 smaller cent (¢) units, but is occasionally divided into 1000 mills (₥) for accounting purposes. The circulating paper money consists of Federal Reserve Notes that are denominated in United States dollars (12 U.S.C. § 418). Since the suspension in 1971 of convertibility of paper U.S. currency into any precious metal, the U.S. dollar is, de facto, fiat money. As it is the most used in international transactions, the U.S. dollar is the world's primary reserve currency. Several countries use it as their official currency, and in many others it is the de facto currency. Besides the United States, it is also used as the sole currency in two British Overseas Territories in the Caribbean: the British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands. A few countries use the Federal Reserve Notes for paper money, while still minting their own coins, or also accept U.S. dollar coins (such as the Sacagawea or presidential dollar). As of June 27, 2018, there are approximately $1.67 trillion in circulation, of which $1.62 trillion is in Federal Reserve notes (the remaining $50 billion is in the form of coins).

1590 Burmese Kyat to US Dollar exchange rates chart

1590 MMK to USD exchange rates graph
1590 MMK to USD exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

1590 MMK to USD exchange rates FAQs

What is 1590 MMK to USD?

The meaning of 1590 MMK to USD is to exchange 1590 Burmese Kyat to US Dollar by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 1590 MMK to USD on the chart below.

Who can exchange 1590 MMK to USD?

Anyone with 1590 Burmese Kyat can find a local bank or a bureau de change to convert into Burmese Kyat. However, if neither MMK nor USD is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 1590 MMK to USD?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 1590 MMK to USD is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 1590 MMK to USD?

Most likely you are traveling and want to get some US Dollar cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 1590 Burmese Kyat to US Dollar. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 1590 MMK to USD?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 1590 MMK to USD. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of US Dollar you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 1590 MMK to USD?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 1590 Burmese Kyat to US Dollar. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 1590 MMK in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

1590 MMK to USD exchange rates table

Exchange MMK to USD
1590 Burmese Kyat = 1.047 US Dollar
3180 Burmese Kyat = 2.093 US Dollar
7950 Burmese Kyat = 5.233 US Dollar
15900 Burmese Kyat = 10.465 US Dollar
Exchange Burmese Kyat to US Dollar
1590 Burmese Kyat to US Dollar Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

1590 MMK to USD news tweets

1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-18 11:34:39 UTC
2/ To send money to his mom in her rural village, he gives Thai baht to a private person. This person keeps the Th… https://t.co/G3PrrT5L2t
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-18 11:34:40 UTC
3/ The fee is 10%. This person generates Burmese Kyat from another business, so the balance sheet for them is a tr… https://t.co/Wj0S5FE8vf
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-16 09:40:49 UTC
8 FASCINATING FACTS ABOUT #MYANMAR (PT. 1) | #Yangon is no longer the capital of Burma. Since 2006, Naypyidaw is th… https://t.co/CR2B4AE1bB
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-11 21:18:40 UTC
Yes, but think of all the new Burmese billionairs when the Kyat reaches $1,000,000 https://t.co/6c3JQT12lC
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-11 21:40:04 UTC
@ShaulDavidUK Unfortunately the Burmese government would never let the kyat reach $1 mil They can't help but devalue it
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:51:27 UTC
@DebbraT @thecjpearson You think taking a “business math” class will help keep billionaire dollar loan companies fr… https://t.co/RU9TtQQAeV
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:52:40 UTC
@brianmctaggart If you make us pitch better I'll give you a dollar.
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:53:01 UTC
@Joffan7 @thiesbeckers @srrappoccio @BNW_Ben Every dollar spent on nuclear gives us green power outside of the IPCC… https://t.co/8aYGQR7jwl
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:53:48 UTC
AUD/USD May Turn on Channel Support. S&P 500, US Dollar, Yen Climb https://t.co/NqjpRv6hDr https://t.co/5nWG0bT2xG
1590 MMK to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:54:01 UTC
Gold slips to 4-month low on stronger dollar, stocks https://t.co/1hWMelcgEI

1590 MMK to USD news media

1590 MMK to USD added 1 medium
2019-03-27T05:45:58+01:00
1, 5 and 10 Burmese Kyats 🇲🇲 ======================================= Tags: #banknotes #banknotescollector #banknotecollection #papermoneycollection #papermoney #currencycollection #currencycollector #currencycollecting #numismatist #numismatic #numismatics #numis #numismatica #notaphily #myanmar #burmesekyat
1590 MMK to USD added 1 medium
2013-10-30T18:30:19+01:00
#Eperiod #economy #Myanmar #BurmeseKyat #poorbaby 📉💸
1590 MMK to USD added 1 medium
2013-12-17T07:37:12+01:00
The prettiest money I've ever seen #burmesekyat #elephants
1590 MMK to USD added 1 medium
2014-04-07T03:20:26+02:00
#burmeseKyat #ItalianLira #DominicanRepublic #pesos #coins #exchange #postcrossing #jj #currency
1590 MMK to USD added 1 medium
2014-06-28T17:41:06+02:00
Goodness gracious! This is just US$200! I feel so rich here! lolz. :D
1590 MMK to USD added 1 medium
2019-04-24T06:11:37+02:00
#india #usa #tanzania #london #usdollar #romania #southafrica #malaysia #australia #russia #france #switzerland #denmark #norway #egypt #ukraine #kuwait #aud #euro #2019
1590 MMK to USD added 1 medium
2019-04-25T04:58:50+02:00
(Advance course system)-#audjpy Salah seorang pelajar yang sentiasa berusaha tanpa rasa penat dan lelah dimana beliau kini telah meyakinkan diri sendiri dengan apa yang dah diajar. Pelajar ini seorang yang berjiwa besar dan semangat yang kental. Jika kejayaan itu diusahakan maka pencapaian yang terbaik akan kita lihat selepas kita berada diparas yang tertingi. Tunggu dan lihat keputusan yang bakal menanti setiap usaha untuk mencapai kejayaan tersebut . #investment #traderlifestly #malaysiantrader #sarawakborneo #profit #consistenly #forexmarket #improvement #keepitsimple #followtherules #believeyourself #forexsarawak #sarawakforex #kuchingsarawak #proud #capitalgrowth #forextrader #personalcoaching #forextrainer #usdollar #wealth #stepbystep #becomingawinner #humbletrader #profit #consistentlyprofit #tradingskill #travel #profitchasing #followtherules #moneymanagement #proud
1590 MMK to USD added 1 medium
2019-04-25T05:35:12+02:00
(Advance course system)-#audjpy Salah seorang pelajar yang sentiasa berusaha tanpa rasa penat dan lelah dimana beliau kini telah meyakinkan diri sendiri dengan apa yang dah diajar. Pelajar ini seorang yang berjiwa besar dan semangat yang kental. Jika kejayaan itu diusahakan maka pencapaian yang terbaik akan kita lihat selepas kita berada diparas yang tertingi. Tunggu dan lihat keputusan yang bakal menanti setiap usaha untuk mencapai kejayaan tersebut . #investment #traderlifestly #malaysiantrader #sarawakborneo #profit #consistenly #forexmarket #improvement #keepitsimple #followtherules #believeyourself #forexsarawak #sarawakforex #kuchingsarawak #proud #capitalgrowth #forextrader #personalcoaching #forextrainer #usdollar #wealth #stepbystep #becomingawinner #humbletrader #profit #consistentlyprofit #tradingskill #travel #profitchasing #followtherules #moneymanagement #proud
1590 MMK to USD added 1 medium
2019-04-25T05:50:22+02:00
$ still KING 23 month high. Predictions #forex #forextrader #forextrading #forexlifestyle #forexprofit #forexmarket #forexmillionaire #forexchart #forextraining #forextradingtips #forexusa #forexcanada #daytrading #daytrader #daytraderlife #daytraderlife #makesomemoney #makesomethinggoodtoday #tradingmakesmillionaires #newyork #toronto #dubai #tradingsimplified #workfromphone #workfromhome #bitcoin #cryptocurrency #usdollar
1590 MMK to USD added 1 medium
2019-04-25T06:27:18+02:00
No tomar acción, sería un riesgo mayor... . Si quieres saber más, no dudes en ponerte en contacto.. . . ☎️ 3123156426 . . . Aquí en @xrtrade te damos lo mejor del mundo del Forex, Trading, Frases, Tips y más.. #XRTrade 📊 - - ➡ @xrtrade ➡ @xrtrade - - _______________ #Trading #Forex #CRUDO #Forextrading #Forextrader #Forexlife #Daytrader #Trader #Daytrading #Books #Forexsignals #Forexlifestyle #Emprendedor #Motivacion #Mentesmillonarias #BITCOIN #Libertadfinanciera #Riqueza #Inspiracion #Negocio #Educacionfinanciera #Metas #Marketing #Bitcoin #Sueños #Jovenmillonario #Colombia #tradingpasion #USDOLLAR _______________

1590 MMK to USD news videos

Burmese kyatK5, K10, K20, K50, K100, K200, K500, K1000, K5000, K10,000Rare 50 pyas, K1CoinsK5, K10, K50, K100Rare K1 ...
জানলে অবাক হবেন মিয়ানমারের ১ লাখ সমান বাংলাদেশের কত টাকাবিভিন্ন আজব ও বিস্ময়কর সব খবর জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ...
1852 Burma Antique Silver Peacock Coin with 4K resolution video.
Myanmar has announced it will curb the widespread use of US dollars by firms, to stabilise the tumbling domestic currency, the ...
This girl says Irrawaddy Bank and KBZ Bank are Involving in circulating fake Myanmar Ks. 10000 notes. With this video, she ...
Josh Sigurdson talks with author and economic analyst John Sneisen about the countless countries swapping out of the US dollar ...
Freedomain Mailing List Sign Up: http://www.fdrurl.com/newsletter We Need Your Support: ...
Subscribe! Because SMART IS THE NEW SEXY: https://goo.gl/JTfP6L If there is one country in the world where the stories and ...
The new US dollar banknote designdetails: https://www.behance.net/gallery/63326431/THE-NEW-US-DOLLARhttps://www.instagram ...
Learn about United States money with this fun educational music video for children and parents. Brought to you by Kids Learning ...

1590 MMK to USD news texts

‘The Tatmadaw is the mother and the father!’ - inside the militarised schools training Myanmar’s civil servants

Students are taught a ‘strict sense of obedience’ and must clap exactly 20 times at the end of each class.

about 2 months subjunctive negative
Special Report: In a Muslim lawyer's murder, Myanmar's shattered dream

By Tom LasseterYANGON (Reuters) - As Ko Ni...

4 months indicative negative
Myanmar to host int'l textile, garment expo in Yangon in December

An international textile and garment expo hosted by Myanmar will take place in Myanmar's largest city Yangon from Dec. 6-9, according to the event organizer Monday.

4 months conditional positive
Hight Court rules Reuters journalists can appeal

Myanmar's High Court has ruled that two jailed Reuters reporters can appeal their convictions on charges of violating the country's law that prohibits the gathering of secret documents to help an enemy, VOA reported.

4 months conditional negative
Yoma Bank and Early Dawn Microfinance sign a US$10 mn funding agreement

Yoma Bank and Early Dawn Microfinance Company Limited (DAWN) signed a USD 10M local currency equivalent (circa MMK 13.5B) funding agreement in support of DAWN’s microfinance operations in Myanmar.

5 months conditional neutral
U.S. dollar closes higher on Taipei forex market | Economics | FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS

Taipei, March 6 (CNA) The U.S. dollar rose against the Taiwan dollar Wednesday, gaining NT$0.005 to close at NT$30.852.

about 2 months indicative positive

1590 MMK to USD currency converter

1590 MMK to USD exchange rates

50 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
50 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
50 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
500 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
100 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
100 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
100 RUB to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.
100 RUB to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.
100 RSD to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
100 RSD to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
100 RSD to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
100 RUB to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.
100 EGP to GBP
Luxor, Arab Republic of Egypt.
100 EUR to AMD
Valencia, Kingdom of Spain.
100 KRW to IDR
London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
20 CHF to VND
El Idrissia, People’s Democratic Republic of Algeria.
100 JPY to SGD
Islamabad, Islamic Republic of Pakistan.
100 RSD to TRY
İstanbul, Republic of Turkey.
100 AZN to GBP
Tbilisi, Georgia.
45 TRY to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.