Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

New Zealand Dollar

New Zealand Dollar

The New Zealand dollar (sign: $; code: NZD, also abbreviated NZ$) (Māori: Tāra o Aotearoa) is the official currency and legal tender of New Zealand, the Cook Islands, Niue, the Ross Dependency, Tokelau, and a British territory, the Pitcairn Islands. Within New Zealand, it is almost always abbreviated with the dollar sign ($), with "NZ$" sometimes used to distinguish it from other dollar-denominated currencies. In the context of currency trading, it is often informally called the "Kiwi" or "Kiwi dollar", since New Zealand is commonly associated with the indigenous bird and the one-dollar coin depicts a kiwi. Introduced in 1967, the dollar is subdivided into 100 cents. Altogether there are ten denominations—five coins and five banknotes—with the smallest being the 10-cent coin. Formerly there were lower denominations, but those were discontinued due to inflation and production costs. The New Zealand dollar is consistently one of the 10 most traded currencies in the world, being approximately 2.0% of global foreign exchange market daily turnover in 2013.

22 Thai Baht to New Zealand Dollar exchange rates chart

22 THB to NZD exchange rates graph
22 THB to NZD exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

22 THB to NZD exchange rates FAQs

What is 22 THB to NZD?

The meaning of 22 THB to NZD is to exchange 22 Thai Baht to New Zealand Dollar by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 22 THB to NZD on the chart below.

Who can exchange 22 THB to NZD?

Anyone with 22 Thai Baht can find a local bank or a bureau de change to convert into Thai Baht. However, if neither THB nor NZD is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 22 THB to NZD?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 22 THB to NZD is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 22 THB to NZD?

Most likely you are traveling and want to get some New Zealand Dollar cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 22 Thai Baht to New Zealand Dollar. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 22 THB to NZD?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 22 THB to NZD. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of New Zealand Dollar you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 22 THB to NZD?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 22 Thai Baht to New Zealand Dollar. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 22 THB in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

22 THB to NZD exchange rates table

Exchange THB to NZD
22 Thai Baht = 1.014 New Zealand Dollar
44 Thai Baht = 2.028 New Zealand Dollar
110 Thai Baht = 5.070 New Zealand Dollar
220 Thai Baht = 10.140 New Zealand Dollar
Exchange Thai Baht to New Zealand Dollar
22 Thai Baht to New Zealand Dollar Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best THB/NZD exchange rate at No1 Currency in Auckland

22 THB to NZD exchange rates at No1 Currency in Auckland
22 Thai Baht = 0.957 New Zealand Dollar
No1 Currency
No1 Currency

No1 Currency - Currency Exchange Specialists No1 Currency is a foreign exchange business (owned by FEXCO Pacific) that has been operating across the Pacific for over 10 years. The core services we offer are currency exchange, business payments and international money transfers through Western Union. We now operate in 9 Pacific countries accross 65 locations and employ over 250 Staff. No1Currency has airport locations in Samoa, Fiji (Nadi and Nausori), Tonga, Vanuatu (Port Vila and Santo) and...

Best THB/NZD exchange rate at Vasu Exchange in Bangkok

22 THB to NZD exchange rates at Vasu Exchange in Bangkok
22 Thai Baht = 1.009 New Zealand Dollar
Vasu Exchange
Vasu Exchange

Vasu Exchange 4.6106 Google reviews Currency exchange service in Bangkok, Thailand Address: Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand Welcome to Vasu The Residence - the 20 -storey, modern-style apartment one of the most exclusive areas of Bangkok-Sukhumvit 55 ( Thong Lor ). Tel +66(0)2714-7780 Fax +66(0)2714-8977 Email: [email protected] Website : www.vasutheresidence.com

Best THB/NZD exchange rate at Bangkok Bank in Bangkok

22 THB to NZD exchange rates at Bangkok Bank in Bangkok
22 Thai Baht = 0.978 New Zealand Dollar
Bangkok Bank
Bangkok Bank

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,076,310 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thailand, with approximately 240 business centers and business desks, and we also have the country's largest retail customer base of more than 17 million accounts. Our business-banking services include syndicated loans, debt securities underwriting, trade finance, project finance, custodial services,...

Best THB/NZD exchange rate at Super Rich Thailand in Bangkok

22 THB to NZD exchange rates at Super Rich Thailand in Bangkok
22 Thai Baht = 1.009 New Zealand Dollar
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

22 THB to NZD news tweets

22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 03:28:06 UTC
@kaihendry Hi @kaihendry, thank you for reaching out! No worries, we're here to help. You may check out how to have… https://t.co/Xu6dwjiMSi
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 04:45:02 UTC
Everything on our Thai lunch menu is just 55 baht. And it’s for everyone, no matter where you’re from! https://t.co/5sxq4l5xYX
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 04:56:55 UTC
The haze problem in the northern region has affected tourism in the short term, said TAT governor. He expects touri… https://t.co/bD3Uzfa2Vt
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 05:25:17 UTC
RT @TNAMCOTEnglish: The haze problem in the northern region has affected tourism in the short term, said TAT governor. He expects touri… https://t.co/bD3Uzfa2Vt
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 05:51:12 UTC
RT @TNAMCOTEnglish: The haze problem in the northern region has affected tourism in the short term, said TAT governor. He expects touri… https://t.co/bD3Uzfa2Vt
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-17 14:19:25 UTC
idk if y’all are aware of the current state of this country, but i’d bet my last dollar on a civil war coming withi… https://t.co/IZCWmR3EbP
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-17 17:03:18 UTC
@buschville @RashidaTlaib @LesBowen No, based on your bigotry, stupidity, and close-mindedness, but nice try. I do… https://t.co/DMoTSS7iN4
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 04:05:24 UTC
RT @ColMorrisDavis: @briantylercohen @DemFromCT Wow! If only New Zealand had a multi-million dollar “non-profit” Russian-infiltrated e… https://t.co/gfxzXpVPBD
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 04:47:54 UTC
RT @ColMorrisDavis: @briantylercohen @DemFromCT Wow! If only New Zealand had a multi-million dollar “non-profit” Russian-infiltrated e… https://t.co/gfxzXpVPBD
22 THB to NZD added 1 tweet
2019-03-18 05:51:49 UTC
Amazing what can happen when you don't have multi billion dollar weapons manufacturers controlling your politicians… https://t.co/NWPwt1K1Em

22 THB to NZD news media

22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-18T05:16:22+01:00
Our exchange rate this morning 📈📈📈⠀ ⠀ see more currencies in real-time at our website⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-17T05:55:53+01:00
Our exchanai Baht this Sunday. ☀️☀️☀️ ⠀ ⠀ Check our website for more currencies in real-time.⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-17T07:10:01+01:00
Here's how you can make the best out of traveling Bangkok in 4 days.⠀ http://bit.ly/2O5m9eS⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-17T07:32:06+01:00
This afternoon exchange rate😍 😍 😍 ⠀ Please check our website for more rate.⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-17T12:44:24+01:00
... 🇹🇭 70 Baht (2016) Obverse: King Rama IX in the Royal Gown Reverse: Young King Rama IX Holding Sword The 70 Baht note has been issued in 2016 to commemorate the 70th anniversary of King Rama IX accession. Vibrant design, big size and uncommon denomination value are the properties of Thai commemorative notes. © yavar.notaphilist اسکناس ۷۰ بات به مناسبت هفتادمین سالگرد به قدرت رسیدن رامای نهم، پادشاه تایلند در سال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است. طراحی شاد، سایز بزرگ و ارقام نامتعارف از ویژگی‌های اسکناس‌های یادبودی تایلند هستند. #banknote #banknotes #collection #notaphily #notaphilist #nofilter #scanjet #thailand #thaibaht
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-15T13:26:14+01:00
Watchlist- #AUDNZD H4 descending channel 🔭 . . . . #australiandollar #newzealanddollar #forex #fx #pips #trade #trader #forextrading #swingtrading #forexsignals #technicalanalysis #forexanalysis #finance #money #capital #forexmarket #stocksmarket #futures #currency #chart #news #investing #education #motivation #patience #success #royalforex
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-15T21:38:48+01:00
Photo of the Day: 231 - Second Home 🇳🇿
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-14T05:56:57+01:00
Nzdchf forecast. Forex signals telegram channel. Join us! Link in bio. #thunderpipsforex #thunderpipsfx #thunderpips #nzd #chf #nzdchf #newzealanddollar #swissfranc #swiss #kiwi #forexnewzealand #forexswitzerland #forextraders #forexsignal #forexmoney #forexprofit #forexlife #forexlifestyle #forex #forexsignals #forexmarket #forextrade #forextrader #forexanalysis #fxsignals #trading #tradingforex #pips #profits
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-14T05:57:39+01:00
Nzdchf sell +50 pips. Forex signals telegram channel. Join us! Link in bio. #thunderpipsforex #thunderpipsfx #thunderpips #nzd #chf #nzdchf #newzealanddollar #swissfranc #swiss #kiwi #forexnewzealand #forexswitzerland #forextraders #forexsignal #forexmoney #forexprofit #forexlife #forexlifestyle #forex #forexsignals #forexmarket #forextrade #forextrader #forexanalysis #fxsignals #trading #tradingforex #pips #profits
22 THB to NZD added 1 medium
2019-03-14T05:58:31+01:00
Nzdchf as predicted. Forex signals telegram channel. Join us! Link in bio. #thunderpipsforex #thunderpipsfx #thunderpips #nzd #chf #nzdchf #newzealanddollar #swissfranc #swiss #kiwi #forexnewzealand #forexswitzerland #forextraders #forexsignal #forexmoney #forexprofit #forexlife #forexlifestyle #forex #forexsignals #forexmarket #forextrade #forextrader #forexanalysis #fxsignals #trading #tradingforex #pips #profits

22 THB to NZD news videos

Thailand Currency, Exchanging Money for Thai Baht : This video is about that how can we get Thai Baht in India and what is the ...
1.FEEL​ a) The Banknote Paper The Banknote Paper is made of special paper manufactured from cotton fiber which makes it ...
Neuer König, neue Scheine I Thai Baht I Freigeist Die neuen Scheine sind raus. Jetzt mit dem Gesicht von Rama X, Maha ...
Thailand is famous for being a great value destination. Thailand has had the reputation of being 'dirt cheap' for so many years.
Currency of the Kingdom of Thailand from the short reign of young King VIII to the recently deceased and revered King IX. Just as I ...
It was announced today that the minimum wage will increase to $17.70 per hour from the current rate of $16.50 on April 1, 2019.
A new New Zealand 5 dollar note.
This is my first video for year 2019. It shows the coins and banknotes from New Zealand that used as a currency. Dollar is the ...
20 New Zealand Dollars (2015 - present) Banknote: 7th Series You can see more details here: ...
McDonalds New Zealand Advertisement Dollar vs Cent.

22 THB to NZD news texts

AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’
AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’

Telecoms company AIS has announced plans to support the eSports industry in any way it can, creating opportunities and enhancing the potential for Thai gamers to make the step-up to professional level and compete globally.

4 days indicative negative
Major currency up

Uniindia: Mumbai, Mar 9 (UNI) Following were the indicative currency rates and travellers'' cheques buying and selling rates per unit.

9 days indicative neutral
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism

After Thailand temporarily faded in popularity with Chinese holidaymakers, they returned in huge numbers again in January – 3.7 million tourists in all.

16 days indicative neutral
NZ dollar down on US-China trade war worries | Scoop News

March 15 (BusinessDesk) - The New Zealand dollar fell on news that the US and China likely won't be inking a deal to end their trade war this month.

5 days conditional neutral
Number of houses sold across NZ falls by 9.5% in February | Scoop News

The number of residential properties sold in February fell by 9.5% from the same time last year to 5,954 (down from 6,576) according to the latest data from the Real Estate Institute of New Zealand (REINZ), source of the most complete and accurate ...

7 days indicative neutral
Reserve Bank should abandon the PC BS and stay in its lane | Scoop News

The Reserve Bank should focus on monetary policy and prudential supervision, rather than hiring a Maori Cultural Capability Advisor , says the New Zealand Taxpayers’ Union.

9 days conditional neutral
NZ dollar hovering around 68 US cents | Scoop News

March 11 (BusinessDesk) - The New Zealand dollar continues to hover around 68 US cents after rallying on disappointing US jobs data.

9 days conditional negative

22 THB to NZD currency converter

22 THB to NZD exchange rates

100 ALL to JPY
Ulan Bator, Mongolia.
100 LAK to AED
Madīnat an Naşr, Arab Republic of Egypt.
100 QAR to PHP
Doha, State of Qatar.
100 QAR to PHP
Doha, State of Qatar.
100 OMR to INR
Constantine, People’s Democratic Republic of Algeria.
100 USD to ZAR
İstanbul, Republic of Turkey.
1 USD to CAD
Stoney Creek, Canada.
100 QAR to INR
Doha, State of Qatar.
100 OMR to INR
Constantine, People’s Democratic Republic of Algeria.
100 AMD to LTL
Yerevan, Republic of Armenia.
100 USD to INR
Constantine, People’s Democratic Republic of Algeria.
100 AMD to LTL
Yerevan, Republic of Armenia.
100 AMD to LTL
Yerevan, Republic of Armenia.
100 AMD to LTL
Yerevan, Republic of Armenia.
100 UAH to THB
Dnipro, Ukraine.
100 GBP to CAD
Constantine, People’s Democratic Republic of Algeria.
500 RSD to TRY
İzmir, Republic of Turkey.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.