Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

US Dollar

US Dollar

The United States dollar (sign: $; code: USD; also abbreviated US$ and referred to as the dollar, U.S. dollar, or American dollar) is the official currency of the United States and its territories per the United States Constitution since 1792. For most practical purposes, it is divided into 100 smaller cent (¢) units, but is occasionally divided into 1000 mills (₥) for accounting purposes. The circulating paper money consists of Federal Reserve Notes that are denominated in United States dollars (12 U.S.C. § 418). Since the suspension in 1971 of convertibility of paper U.S. currency into any precious metal, the U.S. dollar is, de facto, fiat money. As it is the most used in international transactions, the U.S. dollar is the world's primary reserve currency. Several countries use it as their official currency, and in many others it is the de facto currency. Besides the United States, it is also used as the sole currency in two British Overseas Territories in the Caribbean: the British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands. A few countries use the Federal Reserve Notes for paper money, while still minting their own coins, or also accept U.S. dollar coins (such as the Sacagawea or presidential dollar). As of June 27, 2018, there are approximately $1.67 trillion in circulation, of which $1.62 trillion is in Federal Reserve notes (the remaining $50 billion is in the form of coins).

31 Thai Baht to US Dollar exchange rates chart

31 THB to USD exchange rates graph
31 THB to USD exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

31 THB to USD exchange rates FAQs

What is 31 THB to USD?

The meaning of 31 THB to USD is to exchange 31 Thai Baht to US Dollar by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 31 THB to USD on the chart below.

Who can exchange 31 THB to USD?

Anyone with 31 Thai Baht can find a local bank or a bureau de change to convert into Thai Baht. However, if neither THB nor USD is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 31 THB to USD?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 31 THB to USD is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 31 THB to USD?

Most likely you are traveling and want to get some US Dollar cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 31 Thai Baht to US Dollar. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 31 THB to USD?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 31 THB to USD. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of US Dollar you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 31 THB to USD?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 31 Thai Baht to US Dollar. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 31 THB in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

31 THB to USD exchange rates table

Exchange THB to USD
31 Thai Baht = 0.978 US Dollar
62 Thai Baht = 1.957 US Dollar
155 Thai Baht = 4.891 US Dollar
310 Thai Baht = 9.783 US Dollar
Exchange Thai Baht to US Dollar
31 Thai Baht to US Dollar Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best THB/USD exchange rate at Super Rich Thailand in Bangkok

31 THB to USD exchange rates at Super Rich Thailand in Bangkok
31 Thai Baht = 0.977 US Dollar
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

Best THB/USD exchange rate at Bangkok Bank in Bangkok

31 THB to USD exchange rates at Bangkok Bank in Bangkok
31 Thai Baht = 0.973 US Dollar
Bangkok Bank
Bangkok Bank

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,076,310 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thailand, with approximately 240 business centers and business desks, and we also have the country's largest retail customer base of more than 17 million accounts. Our business-banking services include syndicated loans, debt securities underwriting, trade finance, project finance, custodial services,...

Best THB/USD exchange rate at Vasu Exchange in Bangkok

31 THB to USD exchange rates at Vasu Exchange in Bangkok
31 Thai Baht = 0.976 US Dollar
Vasu Exchange
Vasu Exchange

Vasu Exchange 4.6106 Google reviews Currency exchange service in Bangkok, Thailand Address: Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand Welcome to Vasu The Residence - the 20 -storey, modern-style apartment one of the most exclusive areas of Bangkok-Sukhumvit 55 ( Thong Lor ). Tel +66(0)2714-7780 Fax +66(0)2714-8977 Email: [email protected] Website : www.vasutheresidence.com

Best THB/USD exchange rate at LA Currency in Los Angeles

31 THB to USD exchange rates at LA Currency in Los Angeles
31 Thai Baht = 0.913 US Dollar
LA Currency
LA Currency

Frequently Asked Questions No, we do not have any fees and our adjusted, real-time exchange rates can be found on our website. You can always find out how much you will get for your currency or how much you will need to buy currency. Make sure to refresh the browser to get updated rates. Yes, we have free parking at both our locations that are in a shopping plaza with a convenient parking lot and a security personnel. Cash to cash is our preferred payment method. However, only debit cards...

31 THB to USD news tweets

31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 02:56:03 UTC
The Everex eTHB stablecoin is equivalent to one Thai Baht and powered by Ethereum. It is the main component of the… https://t.co/p1Klfz0cUX
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 03:41:28 UTC
Siam Songkran Festival lights up this year's Songkran in Bangkok - more at https://t.co/nAhpXXMwV4 #Thailand… https://t.co/lmENK0zZu7
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 04:10:00 UTC
RT @ThaigerNews: Siam Songkran Festival lights up this year's Songkran in Bangkok - more at https://t.co/Mmlm7yEaDx… https://t.co/PDijDhA47w
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 04:37:32 UTC
Taxi fare jumps 40 baht in 200 meters - and the registration inside and out doesn't match - Bangkok News - Thailand… https://t.co/z6S1m715EA
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 05:01:12 UTC
How a flood of Chinese money may lift Thailand's currency https://t.co/BxSV7udpWk https://t.co/939Bevk29G
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:12:35 UTC
RT @R99pc: $12.5 #Million Dollar #Sale By #Tender 160 #Antique #Porsche #Volkswagen #Schwinn & #Karmann Gia #Vehicle Collect… https://t.co/gzm5YMx5Rc
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:12:48 UTC
RT @DCI_Kenya: 6 People were arrested today evening by @DCI_Kenya Detectives in connection with Fake currency amounting to slightl… https://t.co/18lMvXh7wb
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:13:32 UTC
RT @DCI_Kenya: 6 People were arrested today evening by @DCI_Kenya Detectives in connection with Fake currency amounting to slightl… https://t.co/18lMvXh7wb
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:14:55 UTC
RT @Marge274: Kumusta ang lahat na busy ang Mommy Marge nyo sa work. Nabalitaan ko nag start na ng shooting si Baby DONNY. I will… https://t.co/Hzjs9cbcIZ
31 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:15:46 UTC
RT @TheDailyDigest: New article (FAIRLY UNBALANCED: As $71 Billion Dollar Disney Merger Deal Prepares To Finalize, Fox News Is Being Tr… https://t.co/QanFwoclWB

31 THB to USD news media

31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T05:51:16+01:00
Check the exchange rate on Tuesday.👈👈👈⠀ ⠀ For real-time rate go to our website or come by to our counter service⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T06:55:44+01:00
รู้ไหม? เงินบาท ขึ้นชื่อว่าเป็น ดอลลาร์แห่งอาเซียน - เงินบาทถูกใช้ค้าขายกันในอาเซียนเป็นอันดับ 2 รองจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ - สปป. ลาว นิยมใช้เงินบาทกันมากกว่าเงินสกุลกีบของประเทศตัวเองซะอีก - รวมถึงเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และแทบจะทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนก็มีการใช้เงินบาทในการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทั้งนั้น - เงินบาทไทยยังติด 1 ใน 10 ของระบบการชำระเงินโลกอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เงินบาทไทย ค่อนข้างเป็นสกุลเงินที่แข็งแรงสกุลหนึ่งบนโลกเลยทีเดียว ____________________________________________ SuperRich SPR The Best Currency Exchange in Thailand with 49 locations throughout the country and 2 in other countries, with 34 currencies available. www.superrich1965.com or call 02-655-2488, 02-655-2400 #SuperRich #SuperRichSPR #SuperRich1965 #Superrichสีส้ม #ซุปเปอร์ริช #MoneyExchange #CurrencyExchange #แลกเงิน #อัตราแลกเปลี่ยน #เงินต่างประเทศ #เรทเงิน #ท่องเที่ยว #travel #แลกเงินหยวน #travelguide #traveller #Pocketwifi #thailand #bangkok #photooftheday #bestoftheday #thb #thaibaht #baht #bkk #thai
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T07:10:01+01:00
Places to glide in Bang Rak to Talard Noi - full of cultures and arts that you wouldn't miss.⠀ Come by to our shop in the area!⠀ http://bit.ly/2W46SO8⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #chaophrayacruise
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-18T05:16:22+01:00
Our exchange rate this morning 📈📈📈⠀ ⠀ see more currencies in real-time at our website⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-17T05:55:53+01:00
Our exchanai Baht this Sunday. ☀️☀️☀️ ⠀ ⠀ Check our website for more currencies in real-time.⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T10:37:19+01:00
🧢👑🧢👑🧢👑🧢👑 Gaming With Cash Money... I Have So Many Moneys Frome Many Countries But Im Frome IRAN 🇮🇷 Im A Bad Money Fuckers 🖕🖕🖕 ما با اینا اینجوری بازی میکنیم تفننی ، شما با چی بازی میکنید؟ داش علی گنگش بالاست 🤘🤘🤘 😂😉 #cashmoney #earnmoney #gang #entertainment #playstation4 #ps4 #usdollar #turkeymoney #rainbowsixsiege #reddeadredemption2 #grandtheftautov #residentevil2
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T10:39:54+01:00
Your rates for today 😃 Don’t forget we can get other currencies. Contact us for rates or to order yours! 💶💵 . . . . . . . . . #euro #europe #currency #money #foreignexchange #dollar #usa #america #usdollar #yarm #middlesbrough #stockton #travel #travelling #travelblogger #travellife
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T10:53:01+01:00
_ JAVAFX - Menjelang data Sentimen Ekonomi Jerman dirilis pada pkl 17.00 wib, EURUSD terlihat terus alami kenaikan sejak dibuka tadi pagi pada di level 1.13375 ke level 1.13560 persis pada resisten satu. Nampaknya, resisten satu ini menjadi resisten kuat, setidaknya hingga data sentiment ekonomi Eropa dirilis sore nanti. Kenaikan EURUSD yang telah terjadi karena adanya aksi lepas Dolar AS karena semakin kuatnya dugaan bahwa The Fed akan cenderung Dovish yaitu mempertahankan suku bunganya. Secara teknikal, jika EURUSD sulit tembus resisten satu, maka EURUSD diprediksi akan kembali melemah menuju pivot pada level 1.13367. Namun jika EURUSD kuat menembus resisten satu, maka EURUSD diprediksi akan terus naik menuju resisten dua pada level 1.13771. . Dapatkan Support Trading Anda di website javafx.news Hubungi CS Java FX : 081317878880 . #ZEW #usdollar #federalreserve #dollar #germaneconomy #europeanunion #unieropa #europe #euro #EURUSD #forexchart #sterling #javanews #forexgbpusd #pounds #poundsterling #bearish #bullish #analisateknikal #analisateknikalforex #tekniktradingforex #tradingforex #forex #forexindonesia #freesignal #firstbroker #freesignals #signalsforex #forexsignals #forexsignalservice
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T11:09:00+01:00
Swipe up on our story to take a read of our US Dollar Index update.
31 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T11:30:42+01:00
_ JAVAFX – Yen Jepang menguat pada perdagangan Eropa Selasa didukung oleh pelemahan dolar AS yang sedang tertekan oleh kekhawatiran investor jelang pertemuan Fed tengah pekan ini. Para investor dan pelaku pasar memprediksi Fed akan cenderung dovish dengan tetap mempertahankan kebijakan akomodatif pada pertemuannya Selasa dan Rabu. Pasar mengharapkan Fed untuk mengeluarkan nada dovish dan bertaruh untuk penurunan suku bunga setelah data manufaktur lebih lemah pada laporan hari Jumat. Pasangan mata uang USDJPY pada Selasa sore berada di level 111.280, sebelumnya sempat turun kelevel 111.152. Jika melihat pada pergerakan sejaka khir pekan lalu, USDJPY diprediksi dapat menembus 111.000 untuk mendekati level terendah bulan Maret di 110.765. . Dapatkan Support Trading Anda di website javafx.news Hubungi CS Java FX : 081317878880 . #USDJPY #federalreserve #usdollar #yen #dovish #interestrate #pounds #poundsterling #juncker #javafxnews #bearish #bullish #dollar #gold #emas #analisateknikal #analisateknikalforex #tekniktradingforex #tradingforex #forex #forexindonesia #freesignal #firstbroker #freesignals #signalsforex #forexsignals #forexsignal #forexsignalservice #forexbsd #tradingforexserpong

31 THB to USD news videos

Thailand Currency, Exchanging Money for Thai Baht : This video is about that how can we get Thai Baht in India and what is the ...
1.FEEL​ a) The Banknote Paper The Banknote Paper is made of special paper manufactured from cotton fiber which makes it ...
Neuer König, neue Scheine I Thai Baht I Freigeist Die neuen Scheine sind raus. Jetzt mit dem Gesicht von Rama X, Maha ...
Thailand is famous for being a great value destination. Thailand has had the reputation of being 'dirt cheap' for so many years.
Currency of the Kingdom of Thailand from the short reign of young King VIII to the recently deceased and revered King IX. Just as I ...
Josh Sigurdson talks with author and economic analyst John Sneisen about the countless countries swapping out of the US dollar ...
Freedomain Mailing List Sign Up: http://www.fdrurl.com/newsletter We Need Your Support: ...
Subscribe! Because SMART IS THE NEW SEXY: https://goo.gl/JTfP6L If there is one country in the world where the stories and ...
The new US dollar banknote designdetails: https://www.behance.net/gallery/63326431/THE-NEW-US-DOLLARhttps://www.instagram ...
Learn about United States money with this fun educational music video for children and parents. Brought to you by Kids Learning ...

31 THB to USD news texts

AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’
AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’

Telecoms company AIS has announced plans to support the eSports industry in any way it can, creating opportunities and enhancing the potential for Thai gamers to make the step-up to professional level and compete globally.

5 days indicative negative
Major currency up

Uniindia: Mumbai, Mar 9 (UNI) Following were the indicative currency rates and travellers'' cheques buying and selling rates per unit.

10 days indicative neutral
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism

After Thailand temporarily faded in popularity with Chinese holidaymakers, they returned in huge numbers again in January – 3.7 million tourists in all.

17 days indicative neutral
U.S. dollar closes higher on Taipei forex market | Economics | FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS

Taipei, March 6 (CNA) The U.S. dollar rose against the Taiwan dollar Wednesday, gaining NT$0.005 to close at NT$30.852.

14 days indicative positive

31 THB to USD currency converter

31 THB to USD exchange rates

100 KWD to INR
As Sālimīyah, State of Kuwait.
1375 EUR to TWD
Jiayi Shi, Taiwan.
100 AMD to LTL
Yerevan, Republic of Armenia.
100 QAR to INR
Doha, State of Qatar.
100 HKD to PHP
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
100 QAR to INR
Doha, State of Qatar.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
1 PHP to JPY
Malolos, Republic of the Philippines.
1 PHP to JPY
Malolos, Republic of the Philippines.
100 AMD to LTL
Ddmashen, Republic of Armenia.
100 AMD to LTL
Ddmashen, Republic of Armenia.
10 HKD to VND
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam.
100 USD to PHP
Mumbai, Republic of India.
100 SGD to PHP
Singapore, Republic of Singapore.
500 AED to KES
Dubai, United Arab Emirates.
500 RUB to EUR
Marília, Federative Republic of Brazil.
100 JPY to PHP
Quezon City, Republic of the Philippines.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
1 RUB to AZN
Moscow, Russian Federation.
1 RUB to AZN
Moscow, Russian Federation.