Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

US Dollar

US Dollar

The United States dollar (sign: $; code: USD; also abbreviated US$ and referred to as the dollar, U.S. dollar, or American dollar) is the official currency of the United States and its territories per the United States Constitution since 1792. For most practical purposes, it is divided into 100 smaller cent (¢) units, but is occasionally divided into 1000 mills (₥) for accounting purposes. The circulating paper money consists of Federal Reserve Notes that are denominated in United States dollars (12 U.S.C. § 418). Since the suspension in 1971 of convertibility of paper U.S. currency into any precious metal, the U.S. dollar is, de facto, fiat money. As it is the most used in international transactions, the U.S. dollar is the world's primary reserve currency. Several countries use it as their official currency, and in many others it is the de facto currency. Besides the United States, it is also used as the sole currency in two British Overseas Territories in the Caribbean: the British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands. A few countries use the Federal Reserve Notes for paper money, while still minting their own coins, or also accept U.S. dollar coins (such as the Sacagawea or presidential dollar). As of June 27, 2018, there are approximately $1.67 trillion in circulation, of which $1.62 trillion is in Federal Reserve notes (the remaining $50 billion is in the form of coins).

32 Thai Baht to US Dollar exchange rates chart

32 THB to USD exchange rates graph
32 THB to USD exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

32 THB to USD exchange rates FAQs

What is 32 THB to USD?

The meaning of 32 THB to USD is to exchange 32 Thai Baht to US Dollar by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 32 THB to USD on the chart below.

Who can exchange 32 THB to USD?

Anyone with 32 Thai Baht can find a local bank or a bureau de change to convert into Thai Baht. However, if neither THB nor USD is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 32 THB to USD?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 32 THB to USD is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 32 THB to USD?

Most likely you are traveling and want to get some US Dollar cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 32 Thai Baht to US Dollar. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 32 THB to USD?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 32 THB to USD. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of US Dollar you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 32 THB to USD?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 32 Thai Baht to US Dollar. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 32 THB in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

32 THB to USD exchange rates table

Exchange THB to USD
32 Thai Baht = 1.010 US Dollar
64 Thai Baht = 2.020 US Dollar
160 Thai Baht = 5.049 US Dollar
320 Thai Baht = 10.098 US Dollar
Exchange Thai Baht to US Dollar
32 Thai Baht to US Dollar Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best THB/USD exchange rate at Vasu Exchange in Bangkok

32 THB to USD exchange rates at Vasu Exchange in Bangkok
32 Thai Baht = 1.008 US Dollar
Vasu Exchange
Vasu Exchange

Vasu Exchange 4.6106 Google reviews Currency exchange service in Bangkok, Thailand Address: Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand Welcome to Vasu The Residence - the 20 -storey, modern-style apartment one of the most exclusive areas of Bangkok-Sukhumvit 55 ( Thong Lor ). Tel +66(0)2714-7780 Fax +66(0)2714-8977 Email: [email protected] Website : www.vasutheresidence.com

Best THB/USD exchange rate at Bangkok Bank in Bangkok

32 THB to USD exchange rates at Bangkok Bank in Bangkok
32 Thai Baht = 1.004 US Dollar
Bangkok Bank
Bangkok Bank

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,076,310 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thailand, with approximately 240 business centers and business desks, and we also have the country's largest retail customer base of more than 17 million accounts. Our business-banking services include syndicated loans, debt securities underwriting, trade finance, project finance, custodial services,...

Best THB/USD exchange rate at Super Rich Thailand in Bangkok

32 THB to USD exchange rates at Super Rich Thailand in Bangkok
32 Thai Baht = 1.009 US Dollar
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

Best THB/USD exchange rate at LA Currency in Los Angeles

32 THB to USD exchange rates at LA Currency in Los Angeles
32 Thai Baht = 0.945 US Dollar
LA Currency
LA Currency

Frequently Asked Questions No, we do not have any fees and our adjusted, real-time exchange rates can be found on our website. You can always find out how much you will get for your currency or how much you will need to buy currency. Make sure to refresh the browser to get updated rates. Yes, we have free parking at both our locations that are in a shopping plaza with a convenient parking lot and a security personnel. Cash to cash is our preferred payment method. However, only debit cards...

32 THB to USD news tweets

32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 02:56:03 UTC
The Everex eTHB stablecoin is equivalent to one Thai Baht and powered by Ethereum. It is the main component of the… https://t.co/p1Klfz0cUX
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 03:41:28 UTC
Siam Songkran Festival lights up this year's Songkran in Bangkok - more at https://t.co/nAhpXXMwV4 #Thailand… https://t.co/lmENK0zZu7
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 04:10:00 UTC
RT @ThaigerNews: Siam Songkran Festival lights up this year's Songkran in Bangkok - more at https://t.co/Mmlm7yEaDx… https://t.co/PDijDhA47w
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 04:37:32 UTC
Taxi fare jumps 40 baht in 200 meters - and the registration inside and out doesn't match - Bangkok News - Thailand… https://t.co/z6S1m715EA
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-19 05:01:12 UTC
How a flood of Chinese money may lift Thailand's currency https://t.co/BxSV7udpWk https://t.co/939Bevk29G
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:12:35 UTC
RT @R99pc: $12.5 #Million Dollar #Sale By #Tender 160 #Antique #Porsche #Volkswagen #Schwinn & #Karmann Gia #Vehicle Collect… https://t.co/gzm5YMx5Rc
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:12:48 UTC
RT @DCI_Kenya: 6 People were arrested today evening by @DCI_Kenya Detectives in connection with Fake currency amounting to slightl… https://t.co/18lMvXh7wb
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:13:32 UTC
RT @DCI_Kenya: 6 People were arrested today evening by @DCI_Kenya Detectives in connection with Fake currency amounting to slightl… https://t.co/18lMvXh7wb
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:14:55 UTC
RT @Marge274: Kumusta ang lahat na busy ang Mommy Marge nyo sa work. Nabalitaan ko nag start na ng shooting si Baby DONNY. I will… https://t.co/Hzjs9cbcIZ
32 THB to USD added 1 tweet
2019-03-20 01:15:46 UTC
RT @TheDailyDigest: New article (FAIRLY UNBALANCED: As $71 Billion Dollar Disney Merger Deal Prepares To Finalize, Fox News Is Being Tr… https://t.co/QanFwoclWB

32 THB to USD news media

32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T08:34:59+01:00
Our Exchange Rate for Thai Baht is updated - Let's check it out!!⠀ ⠀ See the real-time rate here: http://bit.ly/2TDdvcW ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T12:42:06+01:00
#thaibaht
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T05:51:16+01:00
Check the exchange rate on Tuesday.👈👈👈⠀ ⠀ For real-time rate go to our website or come by to our counter service⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T06:55:44+01:00
รู้ไหม? เงินบาท ขึ้นชื่อว่าเป็น ดอลลาร์แห่งอาเซียน - เงินบาทถูกใช้ค้าขายกันในอาเซียนเป็นอันดับ 2 รองจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ - สปป. ลาว นิยมใช้เงินบาทกันมากกว่าเงินสกุลกีบของประเทศตัวเองซะอีก - รวมถึงเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และแทบจะทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนก็มีการใช้เงินบาทในการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทั้งนั้น - เงินบาทไทยยังติด 1 ใน 10 ของระบบการชำระเงินโลกอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เงินบาทไทย ค่อนข้างเป็นสกุลเงินที่แข็งแรงสกุลหนึ่งบนโลกเลยทีเดียว ____________________________________________ SuperRich SPR The Best Currency Exchange in Thailand with 49 locations throughout the country and 2 in other countries, with 34 currencies available. www.superrich1965.com or call 02-655-2488, 02-655-2400 #SuperRich #SuperRichSPR #SuperRich1965 #Superrichสีส้ม #ซุปเปอร์ริช #MoneyExchange #CurrencyExchange #แลกเงิน #อัตราแลกเปลี่ยน #เงินต่างประเทศ #เรทเงิน #ท่องเที่ยว #travel #แลกเงินหยวน #travelguide #traveller #Pocketwifi #thailand #bangkok #photooftheday #bestoftheday #thb #thaibaht #baht #bkk #thai
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-19T07:10:01+01:00
Places to glide in Bang Rak to Talard Noi - full of cultures and arts that you wouldn't miss.⠀ Come by to our shop in the area!⠀ http://bit.ly/2W46SO8⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #chaophrayacruise
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T10:42:03+01:00
(Advance course)-#xauusd “Permulaan awal” GROW THE CAPITAL Untuk hari baru jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan ‘mungkin saya bisa melakukannya’, tapi katakan ‘saya bisa melakukannya’. Kata ‘mungkin’ membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Ketika kata kata motivasi hidup dan tekad bersatu dalam diri, anda bisa melakukan hal yang tidak pernah bayangkan. Yakinlah bahwa suatu hari, kata kata motivasi hidupmu akan berubah menjadi kata kata motivasi sukses yang menginspirasi . #investment #traderlifestly #malaysiantrader #sarawakborneo #profit #consistenly #forexmarket #improvement #keepitsimple #followtherules #believeyourself #forexsarawak #sarawakforex #kuchingsarawak #proud #capitalgrowth #forextrader #personalcoaching #forextrainer #usdollar #wealth #stepbystep #becomingawinner #humbletrader #profit #consistentlyprofit #tradingskill #travel #profitchasing #followtherules #moneymanagement #proud
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T12:16:43+01:00
(Advance course)-#xauusd “Permulaan awal” GROW THE CAPITAL Untuk hari baru jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan ‘mungkin saya bisa melakukannya’, tapi katakan ‘saya bisa melakukannya’. Kata ‘mungkin’ membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Ketika kata kata motivasi hidup dan tekad bersatu dalam diri, anda bisa melakukan hal yang tidak pernah bayangkan. Yakinlah bahwa suatu hari, kata kata motivasi hidupmu akan berubah menjadi kata kata motivasi sukses yang menginspirasi . #investment #traderlifestly #malaysiantrader #sarawakborneo #profit #consistenly #forexmarket #improvement #keepitsimple #followtherules #believeyourself #forexsarawak #sarawakforex #kuchingsarawak #proud #capitalgrowth #forextrader #personalcoaching #forextrainer #usdollar #wealth #stepbystep #becomingawinner #humbletrader #profit #consistentlyprofit #tradingskill #travel #profitchasing #followtherules #moneymanagement #proud
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T12:55:51+01:00
New Jersey just stopped the move toward cashless commerce in the Garden State dead in its tracks. Gov. Phil Murphy on Monday signed a bill into law requiring most stores and restaurants in the state to accept cash at their brick-and-mortar locations, making New Jersey only the second state to bar businesses from refusing to accept legal tender. In fact, a national FDIC survey found 6.5 percent of all U.S. households did not have an account at a banking institution in 2017. The percentages are much higher for black households (16.9 percent) and Latino households (14 percent). The ban applies to in-person sales only. Merchants can still require electronic payments for web, mail or phone orders. Additionally, car rental companies, parking garages and some airport retail shops are excluded. It takes effect immediately. OG$ Point 🎯- Big S/O to New Jersey and Massachusetts from banning stores and restaurants from going cashless. In this day in age where cards are used more frequently, it seems to be a shift towards trying to go cashless. I don’t trust going cashless one bit. Especially after Banking hacks, Banking glitches, Bankers criminal activity, Bank runs, Bank Holidays, Thousands Of Bank layoffs and etc. Just remember if you can’t touch it then you don’t own it. Bankers are the biggest bank robbers. #organicmoney #gold #silver #money #currency #cashless #cashlesssociety #nj #massachusetts #wealth #dollar #business #econ #2019 #millennials #usdollar #consumer #ban
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T12:56:00+01:00
U.S. Dollar Edges Up as Trade Optimism Fades; All Eyes on Fed Meeting #brexit, #Currencies, #dollar, #donaldtrump, #economy, #euro, #forex, #infoeuropefx, #Investing, #Investors, #pound, #price, #sterlina, #sterling, #UScentralbank, #unitedstates, #usdollar, #usdollarbrexit
32 THB to USD added 1 medium
2019-03-20T13:23:08+01:00
Morning everyone ;- 📉 ;- • • • #pips #forexmentor #forex #markettrader #mentor #signals #forexsignals #mentorship #cashmarket #stockmarket #commodities #foreignexchange #profits #work #money #fxtrader #piplegends #fxmarket #cryptocurrency #tradingmentor #daytrader #scalper #swingtrader #positiontrader #business #currencytrading #optiontrading #binaryoptions #usdollar #forextrading

32 THB to USD news videos

Thailand Currency, Exchanging Money for Thai Baht : This video is about that how can we get Thai Baht in India and what is the ...
1.FEEL​ a) The Banknote Paper The Banknote Paper is made of special paper manufactured from cotton fiber which makes it ...
Neuer König, neue Scheine I Thai Baht I Freigeist Die neuen Scheine sind raus. Jetzt mit dem Gesicht von Rama X, Maha ...
Thailand is famous for being a great value destination. Thailand has had the reputation of being 'dirt cheap' for so many years.
Currency of the Kingdom of Thailand from the short reign of young King VIII to the recently deceased and revered King IX. Just as I ...
Josh Sigurdson talks with author and economic analyst John Sneisen about the countless countries swapping out of the US dollar ...
Freedomain Mailing List Sign Up: http://www.fdrurl.com/newsletter We Need Your Support: ...
Subscribe! Because SMART IS THE NEW SEXY: https://goo.gl/JTfP6L If there is one country in the world where the stories and ...
The new US dollar banknote designdetails: https://www.behance.net/gallery/63326431/THE-NEW-US-DOLLARhttps://www.instagram ...
Learn about United States money with this fun educational music video for children and parents. Brought to you by Kids Learning ...

32 THB to USD news texts

AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’
AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’

Telecoms company AIS has announced plans to support the eSports industry in any way it can, creating opportunities and enhancing the potential for Thai gamers to make the step-up to professional level and compete globally.

5 days indicative negative
Major currency up

Uniindia: Mumbai, Mar 9 (UNI) Following were the indicative currency rates and travellers'' cheques buying and selling rates per unit.

10 days indicative neutral
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism

After Thailand temporarily faded in popularity with Chinese holidaymakers, they returned in huge numbers again in January – 3.7 million tourists in all.

17 days indicative neutral
U.S. dollar closes higher on Taipei forex market | Economics | FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS

Taipei, March 6 (CNA) The U.S. dollar rose against the Taiwan dollar Wednesday, gaining NT$0.005 to close at NT$30.852.

14 days indicative positive

32 THB to USD currency converter

32 THB to USD exchange rates

15 AWG to HUF
Santiago, Republic of Chile.
1 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
15 AWG to HUF
Santiago, Republic of Chile.
3280 TWD to HKD
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
32800 HKD to TWD
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
32800 HKD to TWD
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
32800 HKD to TWD
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
100 HKD to PHP
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
3280 TWD to HKD
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
3280 TWD to HKD
Central, Hong Kong Special Administrative Region.
15 AWG to HUF
Santiago, Republic of Chile.
100 USD to CNY
Beijing, People’s Republic of China.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
100 RUB to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.
100 RUB to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.
100 RUB to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.
100 RUB to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.