Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

Macau Pataca

Macau Pataca

The Macau pataca or Macanese pataca (Chinese: 澳門圓; Jyutping: ou3 mun4 jyun4; Portuguese: Pataca de Macau; sign: MOP$; code: MOP) is the currency of Macau. It is subdivided into 100 avos (仙; sin), with 10 avos called ho (毫) in Cantonese. The abbreviation MOP$ is commonly used. Macau has a currency board system under which the legal tender, Macau pataca, is 100 percent backed by foreign exchange reserves, in this case currently the Hong Kong dollar. Moreover, the currency board, Monetary Authority of Macau (AMCM), has a statutory obligation to issue and redeem Macau pataca on demand against the Hong Kong dollar at a fixed exchange rate of HK$1 = MOP$1.03, and without limit.

4 Thai Baht to Macau Pataca exchange rates chart

4 THB to MOP exchange rates graph
4 THB to MOP exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

4 THB to MOP exchange rates FAQs

What is 4 THB to MOP?

The meaning of 4 THB to MOP is to exchange 4 Thai Baht to Macau Pataca by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 4 THB to MOP on the chart below.

Who can exchange 4 THB to MOP?

Anyone with 4 Thai Baht can find a local bank or a bureau de change to convert into Thai Baht. However, if neither THB nor MOP is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 4 THB to MOP?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 4 THB to MOP is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 4 THB to MOP?

Most likely you are traveling and want to get some Macau Pataca cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 4 Thai Baht to Macau Pataca. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 4 THB to MOP?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 4 THB to MOP. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of Macau Pataca you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 4 THB to MOP?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 4 Thai Baht to Macau Pataca. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 4 THB in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

4 THB to MOP exchange rates table

Exchange THB to MOP
4 Thai Baht = 1.021 Macau Pataca
8 Thai Baht = 2.041 Macau Pataca
20 Thai Baht = 5.103 Macau Pataca
40 Thai Baht = 10.206 Macau Pataca
Exchange Thai Baht to Macau Pataca
4 Thai Baht to Macau Pataca Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best THB/MOP exchange rate at Super Rich Thailand in Bangkok

4 THB to MOP exchange rates at Super Rich Thailand in Bangkok
4 Thai Baht = 1.020 Macau Pataca
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

Best THB/MOP exchange rate at BNU in Macau

4 THB to MOP exchange rates at BNU in Macau
4 Thai Baht = 0.946 Macau Pataca
BNU
BNU

History BNU was the first commercial bank in Macau in the early 20th century. The bank was entrusted with the important mission of creating and issuing the territory's own currency and contributed successfully and decisively to the creation and development of the local banking and monetary system. Nowadays, BNU retains its status as one of the issuing banks for the Government of the Macau Special Administrative Region. For more than a century, BNU has supported local business activities. The...

4 THB to MOP news tweets

4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-19 02:56:03 UTC
The Everex eTHB stablecoin is equivalent to one Thai Baht and powered by Ethereum. It is the main component of the… https://t.co/p1Klfz0cUX
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-19 03:41:28 UTC
Siam Songkran Festival lights up this year's Songkran in Bangkok - more at https://t.co/nAhpXXMwV4 #Thailand… https://t.co/lmENK0zZu7
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-19 04:10:00 UTC
RT @ThaigerNews: Siam Songkran Festival lights up this year's Songkran in Bangkok - more at https://t.co/Mmlm7yEaDx… https://t.co/PDijDhA47w
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-19 04:37:32 UTC
Taxi fare jumps 40 baht in 200 meters - and the registration inside and out doesn't match - Bangkok News - Thailand… https://t.co/z6S1m715EA
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-19 05:01:12 UTC
How a flood of Chinese money may lift Thailand's currency https://t.co/BxSV7udpWk https://t.co/939Bevk29G
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-19 23:48:48 UTC
#CoinGiveAway Macau 1 Pataca 2010 KM# 57. Free of charge, I'll send anywhere in the world. Claim it in a reply. https://t.co/MnJxeeibKD
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-03-11 18:17:50 UTC
@paddyweilb @QuizzenToGo Also als ich in Macau war hatten sie definitiv keine Euros. 😂 Bei denen gibt es „Pataca“ o… https://t.co/9QhnmUjLU8
4 THB to MOP added 1 tweet
2019-02-19 10:00:07 UTC
Have you ever thought of the history behind BNU Macau? The economic landmark has been in Macau since 1902 and was i… https://t.co/0T0p46ZvIN

4 THB to MOP news media

4 THB to MOP added 1 medium
2019-03-19T05:51:16+01:00
Check the exchange rate on Tuesday.👈👈👈⠀ ⠀ For real-time rate go to our website or come by to our counter service⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
4 THB to MOP added 1 medium
2019-03-19T06:55:44+01:00
รู้ไหม? เงินบาท ขึ้นชื่อว่าเป็น ดอลลาร์แห่งอาเซียน - เงินบาทถูกใช้ค้าขายกันในอาเซียนเป็นอันดับ 2 รองจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ - สปป. ลาว นิยมใช้เงินบาทกันมากกว่าเงินสกุลกีบของประเทศตัวเองซะอีก - รวมถึงเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และแทบจะทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนก็มีการใช้เงินบาทในการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทั้งนั้น - เงินบาทไทยยังติด 1 ใน 10 ของระบบการชำระเงินโลกอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เงินบาทไทย ค่อนข้างเป็นสกุลเงินที่แข็งแรงสกุลหนึ่งบนโลกเลยทีเดียว ____________________________________________ SuperRich SPR The Best Currency Exchange in Thailand with 49 locations throughout the country and 2 in other countries, with 34 currencies available. www.superrich1965.com or call 02-655-2488, 02-655-2400 #SuperRich #SuperRichSPR #SuperRich1965 #Superrichสีส้ม #ซุปเปอร์ริช #MoneyExchange #CurrencyExchange #แลกเงิน #อัตราแลกเปลี่ยน #เงินต่างประเทศ #เรทเงิน #ท่องเที่ยว #travel #แลกเงินหยวน #travelguide #traveller #Pocketwifi #thailand #bangkok #photooftheday #bestoftheday #thb #thaibaht #baht #bkk #thai
4 THB to MOP added 1 medium
2019-03-19T07:10:01+01:00
Places to glide in Bang Rak to Talard Noi - full of cultures and arts that you wouldn't miss.⠀ Come by to our shop in the area!⠀ http://bit.ly/2W46SO8⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #chaophrayacruise
4 THB to MOP added 1 medium
2019-03-18T05:16:22+01:00
Our exchange rate this morning 📈📈📈⠀ ⠀ see more currencies in real-time at our website⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
4 THB to MOP added 1 medium
2019-03-17T05:55:53+01:00
Our exchanai Baht this Sunday. ☀️☀️☀️ ⠀ ⠀ Check our website for more currencies in real-time.⠀ ⠀ #currencyexchange #thaibaht #thaicurrencyexchange #exchangerate #bestexchangerate #goodexchangerate #rivercitybangkok #chaophrayariver #chaophraya #bangkok #iconsiam #travelthailand #travelbangkok #bkk #chaophrayacruise
4 THB to MOP added 1 medium
2012-06-26T09:22:19+02:00
This is it! @jpipz #MacauPataca
4 THB to MOP added 1 medium
2012-07-31T15:43:14+02:00
Unearthed a fortune in foreign bills from my travels. Where could I have these changed (as these are mostly small bills)? Bank or money changer? @mxristina
4 THB to MOP added 1 medium
2014-02-02T07:10:49+01:00
Let the countdown begin! HKMacau2014 #HKDollars #MacauPataca #OctopusCard
4 THB to MOP added 1 medium
2014-07-05T02:24:54+02:00
my different currencies collection 💰💲💱💸💷💶💵💴
4 THB to MOP added 1 medium
2014-09-04T10:12:32+02:00
Emptied my wallet. Need an FX calculator. #notworththehassle #hongkongdollars #vietnamesedong #yuan #renimbi #cambodianriel #macaupataca #usdollar #cashisking

4 THB to MOP news videos

Thailand Currency, Exchanging Money for Thai Baht : This video is about that how can we get Thai Baht in India and what is the ...
1.FEEL​ a) The Banknote Paper The Banknote Paper is made of special paper manufactured from cotton fiber which makes it ...
Neuer König, neue Scheine I Thai Baht I Freigeist Die neuen Scheine sind raus. Jetzt mit dem Gesicht von Rama X, Maha ...
Thailand is famous for being a great value destination. Thailand has had the reputation of being 'dirt cheap' for so many years.
Currency of the Kingdom of Thailand from the short reign of young King VIII to the recently deceased and revered King IX. Just as I ...
Video of new coins to add to my collection. These coins are silver coins from Macau. Please enjoy! 1952 Macau 5 patacas (half ...
My Collection, Rare Coin of MACAU - REPUBLICA · PORTUGUESA Visit Us : www.coinsailen.blogspot.in.
Send help, donate channel https://www.donationalerts.com/r/maksi_top Pataca, Macau appearance. Pataca is the currency of the ...
From Grand Lisboa to Science Center and back to Outer Harbour Ferry Terminal.

4 THB to MOP news texts

AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’
AIS dreams of making eSports ’the pride of Thailand’

Telecoms company AIS has announced plans to support the eSports industry in any way it can, creating opportunities and enhancing the potential for Thai gamers to make the step-up to professional level and compete globally.

5 days indicative negative
Major currency up

Uniindia: Mumbai, Mar 9 (UNI) Following were the indicative currency rates and travellers'' cheques buying and selling rates per unit.

10 days indicative neutral
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism
Chinese can’t resist Thailand’s ‘Teflon’ tourism

After Thailand temporarily faded in popularity with Chinese holidaymakers, they returned in huge numbers again in January – 3.7 million tourists in all.

17 days indicative neutral
Macau | Loans to private sector reach MOP997.5 bln in November

MNA, MNA Economy, MNA Macau | The money supply to Macau in November has increased 1.5 pct month-on-month to MOP633 bln with total loans to the private sector having increased 0.3 per cent to MOP997.5 billion

2 months indicative negative
Macau | November foreign exchange reserves rise by 0.3 pct m-on-m

MNA, MNA Economy, MNA Macau, MNA Others | The Monetary Authority of Macau announced that the preliminary estimate of the city's foreign exchange reserves rose by 0.3 per cent in November to MOP158.9 billion

3 months indicative positive
Macau's best casinos

Macau's casinos are bouncing back. A couple of mega casinos have opened recently and more are in the works. Here are some of the best.

4 months indicative positive
Macau | Forex reserves increased in January 2018

MNA Economy, MNA Macau | Macau foreign exchange reserves were up 0.6 per cent month-to-month in January

4 months indicative neutral
Macau | Monetary Authority raises interest rate to 2.25 pct

MNA, MNA Economy, MNA Macau | The Monetary Authority of Macao has raised the interest rate by 25 points to 2.25 per cent on Thursday

4 months conditional neutral

4 THB to MOP currency converter

4 THB to MOP exchange rates

129 USD to IDR
Jakarta, Republic of Indonesia.
129 USD to IDR
Jakarta, Republic of Indonesia.
129 USD to IDR
Jakarta, Republic of Indonesia.
100 EUR to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.
100 HRK to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
1 HRK to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
1 EUR to HUF
Budapest, Hungary.
20 HUF to EUR
Budapest, Hungary.
50 EUR to HUF
Budapest, Hungary.
2 EUR to HUF
Budapest, Hungary.
20 EUR to HUF
Budapest, Hungary.
1 EUR to HUF
Budapest, Hungary.
100 OMR to BDT
Dhaka, Bangladesh.
100 KWD to INR
Dīsa, Republic of India.
360 KRW to AUD
Timbaúba, Federative Republic of Brazil.
100 RUB to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.
1 RUB to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.
20 EUR to HUF
Budapest, Hungary.
20 HUF to EUR
Budapest, Hungary.
360 KRW to AUD
Timbaúba, Federative Republic of Brazil.